(ตารางเมตร)
-
(บาท)
-

mini_logo
mini_logo
ประเทศไทย  mini_logo  ทุกจังหวัดmini_logo  เลขที่ 17 ถนนเก้ากิโล ชลบุรี สุรศักดิ์ 20110

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
3 นอน  3 น้ำ  73.00m ชั้น 2 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 17 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256093 นอน  3 น้ำ  73.00m ชั้น 2
ประกาศ เมื่อ 17 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ ถนนsohkg,nv ขอนแก่น ในเมือง

$COUPON_TITLE
mini_logo   อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  0956625571
0 นอน  0 น้ำ  132.00m ชั้น 0 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 15 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2562
mini_logo  อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  09566255710 นอน  0 น้ำ  132.00m ชั้น 0
ประกาศ เมื่อ 15 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 1014 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร บางนา 10260

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  30.00m ชั้น 21 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  30.00m ชั้น 21
ประกาศ เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 42 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จันทรเกษม 10900

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  53.00m ชั้น 28 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 11 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  53.00m ชั้น 28
ประกาศ เมื่อ 11 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ ถนน นครปฐม บางกระทึก

$COUPON_TITLE
mini_logo   Balanz Mkt
mini_logo 
3 นอน  3 น้ำ  130.00m ชั้น 2 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 7 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2562
mini_logo  Balanz Mkt
mini_logo 3 นอน  3 น้ำ  130.00m ชั้น 2
ประกาศ เมื่อ 7 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ ถนน ขอนแก่น ในเมือง 2490000

$COUPON_TITLE
mini_logo   อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  0956625571
0 นอน  0 น้ำ  40.00m ชั้น 0 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 5 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562
mini_logo  อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  09566255710 นอน  0 น้ำ  40.00m ชั้น 0
ประกาศ เมื่อ 5 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 130 ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา ในเมือง 30000

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
3 นอน  2 น้ำ  75.00m ชั้น 8 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 3 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256093 นอน  2 น้ำ  75.00m ชั้น 8
ประกาศ เมื่อ 3 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 104 ถนนถ.บางนา-ตราด สมุทรปราการ บางเสาธง 2490000

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  31.00m ชั้น 8 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 31 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  31.00m ชั้น 8
ประกาศ เมื่อ 31 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2562

mini_logo  เลขที่ 174 ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร หัวหมาก 10240

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  30.00m ชั้น 8 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 29 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  30.00m ชั้น 8
ประกาศ เมื่อ 29 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2562

mini_logo  เลขที่ 217 ถนน ถนนประชาราษฎร์สาย 1 กรุงเทพมหานคร บางซื่อ 10800

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
3 นอน  2 น้ำ  0.00m ชั้น 3 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 29 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 30 พ.ค. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256093 นอน  2 น้ำ  0.00m ชั้น 3
ประกาศ เมื่อ 29 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 30 พ.ค. 2562

mini_logo  เลขที่ 696 ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร บางยี่ขัน 10700

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  25.00m ชั้น 32 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 24 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  25.00m ชั้น 32
ประกาศ เมื่อ 24 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2562

mini_logo  เลขที่ 0505 ถนนพระตำหนัก 5 ชลบุรี หนองปรือ 20150

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  35.00m ชั้น 38 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 22 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  35.00m ชั้น 38
ประกาศ เมื่อ 22 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2562