(ตารางเมตร)
-
(บาท)
-

mini_logo
mini_logo
ประเทศไทย  mini_logo  ทุกจังหวัดmini_logo  เลขที่ 17 ถนนเก้ากิโล ชลบุรี สุรศักดิ์ 20110

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
3 นอน  3 น้ำ  73.00m ชั้น 2 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 17 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256093 นอน  3 น้ำ  73.00m ชั้น 2
ประกาศ เมื่อ 17 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ ถนนsohkg,nv ขอนแก่น ในเมือง

$COUPON_TITLE
mini_logo   อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  0956625571
0 นอน  0 น้ำ  132.00m ชั้น 0 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 15 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2562
mini_logo  อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  09566255710 นอน  0 น้ำ  132.00m ชั้น 0
ประกาศ เมื่อ 15 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 1014 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร บางนา 10260

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  30.00m ชั้น 21 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  30.00m ชั้น 21
ประกาศ เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ ถนน นครปฐม บางกระทึก

$COUPON_TITLE
mini_logo   Balanz Mkt
mini_logo 
3 นอน  3 น้ำ  130.00m ชั้น 2 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 7 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2562
mini_logo  Balanz Mkt
mini_logo 3 นอน  3 น้ำ  130.00m ชั้น 2
ประกาศ เมื่อ 7 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ ถนน ขอนแก่น ในเมือง 2490000

$COUPON_TITLE
mini_logo   อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  0956625571
0 นอน  0 น้ำ  40.00m ชั้น 0 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 5 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562
mini_logo  อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  09566255710 นอน  0 น้ำ  40.00m ชั้น 0
ประกาศ เมื่อ 5 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 130 ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา ในเมือง 30000

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
3 นอน  2 น้ำ  75.00m ชั้น 8 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 3 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256093 นอน  2 น้ำ  75.00m ชั้น 8
ประกาศ เมื่อ 3 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 0505 ถนนพระตำหนัก 5 ชลบุรี หนองปรือ 20150

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  35.00m ชั้น 38 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 22 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  35.00m ชั้น 38
ประกาศ เมื่อ 22 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2562

mini_logo  เลขที่ 83 ถนน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร บางกะปิ 10310

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  35.00m ชั้น 27 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 21 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  35.00m ชั้น 27
ประกาศ เมื่อ 21 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2562

mini_logo  เลขที่ 280 ถนนหทัยราษฎร์ กรุงเทพมหานคร สามวาตะวันตก 10510

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
3 นอน  1 น้ำ  113.00m ชั้น 2 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 17 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 17 พ.ค. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256093 นอน  1 น้ำ  113.00m ชั้น 2
ประกาศ เมื่อ 17 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 17 พ.ค. 2562

mini_logo  เลขที่ ถนน กรุงเทพมหานคร บางจาก

$COUPON_TITLE
mini_logo   Juthamat Chuaysut
mini_logo 
2 นอน  1 น้ำ  45.00m ชั้น 30 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 10 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562
mini_logo  Juthamat Chuaysut
mini_logo 2 นอน  1 น้ำ  45.00m ชั้น 30
ประกาศ เมื่อ 10 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562

mini_logo  เลขที่ ถนน ขอนแก่น เมืองเก่า

$COUPON_TITLE
mini_logo   อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  0956625571
4 นอน  2 น้ำ  20.00m ชั้น 3 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 4 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2562
mini_logo  อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  09566255714 นอน  2 น้ำ  20.00m ชั้น 3
ประกาศ เมื่อ 4 พ.ค. 2562
อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2562

mini_logo  เลขที่ 237 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ช่องนนทรี 10120

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
2 นอน  2 น้ำ  85.00m ชั้น 14 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 18 เม.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 18 เม.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256092 นอน  2 น้ำ  85.00m ชั้น 14
ประกาศ เมื่อ 18 เม.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 18 เม.ย. 2562