(ตารางเมตร)
-
(บาท)
-

mini_logo
mini_logo
ประเทศไทย  mini_logo  ทุกจังหวัดmini_logo  เลขที่ 192 ถนนลาดปลาเค้า กรุงเทพมหานคร อนุสาวรีย์ 10220

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  27.00m ชั้น 8 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 18 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  27.00m ชั้น 8
ประกาศ เมื่อ 18 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 17 ถนนเก้ากิโล ชลบุรี สุรศักดิ์ 20110

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
3 นอน  3 น้ำ  73.00m ชั้น 2 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 17 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256093 นอน  3 น้ำ  73.00m ชั้น 2
ประกาศ เมื่อ 17 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ ถนนsohkg,nv ขอนแก่น ในเมือง

$COUPON_TITLE
mini_logo   อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  0956625571
0 นอน  0 น้ำ  132.00m ชั้น 0 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 15 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2562
mini_logo  อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  09566255710 นอน  0 น้ำ  132.00m ชั้น 0
ประกาศ เมื่อ 15 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ ถนน สมุทรปราการ บางแก้ว

$COUPON_TITLE
mini_logo  
mini_logo 
1 นอน  1 น้ำ  30.00m ชั้น 0 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562
mini_logo 
mini_logo 1 นอน  1 น้ำ  30.00m ชั้น 0
ประกาศ เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 710 ถนนถนนติวานนท์ ปทุมธานี บางกะดี 10200

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  76.00m ชั้น 0 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  76.00m ชั้น 0
ประกาศ เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 1014 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร บางนา 10260

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  30.00m ชั้น 21 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  30.00m ชั้น 21
ประกาศ เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 012720 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร บางจาก 10260

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  33.00m ชั้น 37 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 12 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  33.00m ชั้น 37
ประกาศ เมื่อ 12 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 010909 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร บางจาก 10260

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
2 นอน  1 น้ำ  47.00m ชั้น 37 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 12 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256092 นอน  1 น้ำ  47.00m ชั้น 37
ประกาศ เมื่อ 12 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 42 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จันทรเกษม 10900

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
1 นอน  1 น้ำ  53.00m ชั้น 28 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 11 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256091 นอน  1 น้ำ  53.00m ชั้น 28
ประกาศ เมื่อ 11 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ ถนน นครปฐม บางกระทึก

$COUPON_TITLE
mini_logo   Balanz Mkt
mini_logo 
3 นอน  3 น้ำ  130.00m ชั้น 2 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 7 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2562
mini_logo  Balanz Mkt
mini_logo 3 นอน  3 น้ำ  130.00m ชั้น 2
ประกาศ เมื่อ 7 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ ถนน ขอนแก่น ในเมือง 2490000

$COUPON_TITLE
mini_logo   อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  0956625571
0 นอน  0 น้ำ  40.00m ชั้น 0 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 5 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562
mini_logo  อุษา วิจิตรเอกฉันท์ วิจิตรเอกฉันท์
mini_logo  09566255710 นอน  0 น้ำ  40.00m ชั้น 0
ประกาศ เมื่อ 5 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562

mini_logo  เลขที่ 130 ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา ในเมือง 30000

$COUPON_TITLE
mini_logo   สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  0868025609
3 นอน  2 น้ำ  75.00m ชั้น 8 ดูรายละเอียด
ประกาศ เมื่อ 3 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562
mini_logo  สุรเดช วงศ์ศรี
mini_logo  08680256093 นอน  2 น้ำ  75.00m ชั้น 8
ประกาศ เมื่อ 3 มิ.ย. 2562
อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562